Yoga voor kinderen en tieners van 6 - 15 jaar

 

Praktische Info

  • Graag 5 minuten voor de les aanwezig zijn. 
  • Trek makkelijk zittende en sportieve kleding aan
  • Neem badlaken of fleecekleed mee
  • Ga vooraf naar het toilet
  • Matjes zijn aanwezig


Voorwaarden & Privacy

Na het aanmelden voor yogalessen ontvangt de ouder/voogd een inschrijfformulier. Het tekenen van het formulier betekent dat de ouder/voogd akkoord gaat met deze voorwaarden en het Privacy Beleid.

Bij aanmelding wordt het kind in de juiste groep ingedeeld. Dit gaat altijd in overleg. Bij voldoende aanmeldingen gaan de lessen van start. Als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een bepaalde les of groep wordt er overlegd over de mogelijkheden. Bij aanmelding wordt gevraagd om relevante lichamelijke of andere klachten te melden, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. De inschrijving is definitief als het lesgeld is betaald. Het lesgeld dient voor de eerste les te worden overgemaakt op het rekeningnummer zoals gemeld op het inschrijfformulier. 

Bij ziekte of andere uitval van de yoga docente wordt de les verplaatst.

Kinderen doen op eigen risico mee aan de lessen. 4yoga is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of zoekraken of schade aan eigendommen van kinderen of ouders. Als er door kinderen schade wordt aangericht aan de lesruimte of eigendommen van 4yoga dan kan dat op het kind of ouders worden verhaald.

Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de regulier geneeswijze, maar kan een waardevolle lichamelijke en geestelijke ondersteuning bieden.

Het is fijn als het kind 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig is zodat er op tijd begonnen kan worden. Eerder dan 5 minuten voor de les is het voor 4yoga niet altijd mogelijk op de kinderen te letten.  

De kinderyogalessen worden gegeven in blokken van een aantal lessen. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders is aangegeven.

Het kan zijn dat er tijdens de les foto’s worden gemaakt voor bijvoorbeeld de website. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven of hiervoor wel of geen toestemming wordt gegeven. 

Bij verhindering graag voor aanvang van de les bellen of een mail sturen. Bij een geldige reden mag er 1 les per blok worden ingehaald (indien mogelijk).

 

Privacy Beleid

Voor het goed kunnen uitvoeren van de yogalessen hebben we  een aantal persoonsgegevens van het kind en ouder/voogd nodig. Deze worden verstrekt via het inschrijfformulier. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons Privacy Beleid kun je nalezen aan welke regels wij ons  houden.   

 

Privacy Beleid
PrivacyBeleid4yoga.pdf (152.26KB)
Privacy Beleid
PrivacyBeleid4yoga.pdf (152.26KB)